Λογισμικό παραγωγής για κατασκευαστές συναρμολόγησης

Δείτε στο κινητό σας που βρίσκονται οι παραγγελίες σας

Αναβαθμίστε τη διαχείριση της παραγωγής σας

Μειώστε δραματικά τα κόστη επικοινωνιών

Cloud MES, Operator screen in manufacturing

Οι πελάτες μας

Πως λειτουργεί

Από το Soft1, oι εντολές παραγωγής στέλνονται στο Epoptia MES το οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο της παραγωγής.

Ο υπεύθυνος παραγωγής προγραμματίζει από την οθόνη του υπολογιστή του. Οι εντολές παραγωγής διαμοιράζονται στα tablets της παραγωγής μέσω μιας πολύ εύκολης σε χρήση οθόνης.

Οι χειριστές μέσω της οθόνης βλέπουν τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται, αναλόγως το πόστο εργασίας.

Τέλος οποιαδήποτε πληροφορία επιστρέφει πίσω στο Soft1 για άμεση πληροφόρηση.

Διασύνδεση με Soft1

Οι εντολές παραγωγής στέλνονται προς το Epoptia μέσω των παραστατικών του Soft1.

Τα κυκλώματα όπου μπορούν να αντληθούν είναι: 

Παραγγελίες πελατών, Παραστατικά παραγωγής, Εντολές παραγωγής, Παραστατικά αποθήκης

Κυκλώματα διασύνδεσης

Οι εντολές παραγωγής στέλνονται προς το Epoptia μέσω των παραστατικών του Soft1.

Τα κυκλώματα όπου μπορούν να αντληθούν είναι: 

Παραγγελίες πελατών, Παραστατικά παραγωγής, Εντολές παραγωγής, Παραστατικά αποθήκης

Plug & Play Module

Το module επικοινωνίας έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήστς του Soft1 μέσω εύκολων εργαλείων διαχειρίσης.

Υπάρχει η δυνατότητα μαζικής αποστολής εντολών παραγωγής, αλλά και εντός του παραστατικού σε ειδική περιοχή που αφορά τη διασύνδεση με το Εpoptia

Στη γκάμα των εργαλείων υπάρχουν οι δυνατότητες ακύρωσης αποστολής εντολής παραγωγής. Δυνατότητα αποστολής Πελατών, Ειδών & BOMs.

Με κατάλληλα φίλτρα και οπτικές ενδέιξεις, ενημερώνεται ο χρήστης για την κατάσταση των εντολών. 

Αμφίδρομη επικοινωνία

Στην αμφίδρομη επικοινωνία, συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση του SoftOne για ολοκλήρωση της εντολής παραγωγής και ενημέρωση για ολοκλήρωση συγκεκριμένου σταθμού εργασίας από τον οποίο πέρασε η εντολή. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης αναλώσεων, ΒΟΜs, χρόνων εκτέλεσης των εντολών και άλλων.

Επικοινωνήστε μαζί μας