Τι είναι ένα Σύστημα Εκτέλεσης Παραγωγής (MES)

Μάθετε για το MES στους κατασκευαστές συναρμολόγησης, πως δουλεύει και πως να αποκομίσετε τα οφέλη του

Στο σημερινό ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο κλάδο των κατασκευαστών συναρμολόγησης, κάποιος πρέπει να κάνει περισσότερα από το να χρησιμοποιεί απλώς τις πιο πρόσφατες μεθόδους παραγωγής. Προκειμένου να οδηγήσετε την επιχείρησή σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιομηχανία 4.0, είναι ζωτικής σημασίας να βελτιστοποιείτε πάντα την αποδοτικότητα σας για τη βελτίωση της ποιότητας και την μεγιστοποίηση των κερδών. Παρόλα αυτά, για να είστε πιο αποδοτικοί και να βελτιστοποιήσετε την παραγωγή σας πρέπει να έχετε απόλυτη γνώση και ορατότητα σε όλες τις κρίσιμες διαδικασίες. Ευτυχώς, ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής που μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμο και η διαχείριση των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα παρέχοντας καλύτερη γνώση για την παραγωγή. Πως μπορεί κανείς να το διαχειριστεί αυτό; Απλά, με τη βοήθεια του Συστήματος Εκτέλεσης Παραγωγής (MES) και των χαρακτηριστικών του. (Δείτε περισσότερα εδώ: epoptia.com/mes-features).

 

Τι είναι ένα MES σύστημα

Ένα Σύστημα Εκτέλεσης Παραγωγής, ή MES, είναι ένα ολοκληρωμένο δυναμικό σύστημα λογισμικού που παρακολουθεί και ελέγχει τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων από την πρώτη ύλη μέχρι και το τελικό προϊόν. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζει ότι όλα λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Ένα MES μπορεί να λειτουργεί σε διάφορους τομείς λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργεί σε όλη τη διαχείριση των ορισμών των προϊόντων σ' όλο το κύκλο ζωής του προϊόντος, στον προγραμματισμό της παραγωγής ή στην εκτέλεση και αποστολή μίας παραγγελίας. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αναλύει την παραγωγή σας και να διαχειρίζεται τις πιθανές διακοπές λειτουργίας για την συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού (OEE). Επίσης, μπορεί να παρακολουθεί και να εντοπίζει τα υλικά, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων. Ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής καταγράφει τα δεδομένα, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της διαδικασίας παραγωγής. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμο σε ρυθμιζόμενες βιομηχανίες, όπως τα τρόφιμα και τα ποτά ή τα φαρμακευτικά προϊόντα, όπου μπορεί να απαιτείται τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών, των συμβάντων και των ενεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, με την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ένα MES μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε πολλές παραμέτρους της παραγωγής σας, όπως: εργαζόμενους, μηχανήματα αποθέματα ή υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αυτό που είναι ιδιαιτέρως μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τα παραπάνω μπορούν να ελέγχονται μέσω ενός πίνακα οργάνων. Εκτός από τα παραπάνω, ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής μπορεί επίσης να σας υποστηρίξει, όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της παραγωγής σας. Δηλαδή, με όλες τις γνώσεις που αποκτάτε στο χώρο του εργοστασίου, μπορείτε πλέον να διαχειρίζεστε σωστά τις προτεραιότητες σας, να τροποποιείτε τις οδηγίες εργασίας και να προγραμματίζετε την παραγωγή σας χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ή για παράδειγμα να προγραμματίσετε παραγγελίες έκτακτης ανάγκης με άμεση διανομή στους χειριστές σας.

Εκτός από τα παραπάνω, ένα MES παρέχει στη διοίκηση τα δεδομένα που χρειάζεται για να καταστήσει το χώρο του εργοστασίου πιο αποδοτικό και κατ' επέκταση να βελτιστοποιήσει την παραγωγή της. Ανεξάρτητα από το μέγεθος μίας κατασκευαστικής επιχείρησης, ένα MES μπορεί να συμβάλει στην συνολική αποδοτικότητα και κερδοφορία καθιστώντας τη διαδικασία παραγωγής καθοδηγούμενη από πληροφορίες.

 

Οφέλη από τη χρήση ενός Συστήματος Εκτέλεσης Παραγωγής (MES)

Προφανώς, τα οφέλη από τη χρήση ενός συστήματος εκτέλεσης παραγωγής στην επιχείρησή σας έχει πολλά να σας προσφέρει. Με αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε άψογες διαδικασίες παραγωγής και να παρέχετε ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο για τυχόν αλλαγές πόθεν πρέπει να εφαρμοστούν. Μία επιτυχημένη εφαρμογή MES μπορεί επίσης να σας προσφέρει:

  • Παραγωγή χωρίς χαρτί. Ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής σας επιτρέπει να καταγράφετε όλα τα κόστη σας χωρίς να χρειάζεται να κάνετε χρήση χαρτιού ή excel.
  • Μειωμένα απόβλητα & βελτιωμένη αποδοτικότητα. Ένα MES μπορεί να εντοπίσει τυχόν ασυνέπειες στις διαδικασίες παραγωγής σας, να τις αντιμετωπίσει άμεσα και να μειώσει τη σπατάλη υλικού, βοηθώντας σας έτσι να μειώσετε τα άσκοπα έξοδα.
  • Μείωση των διακοπών λειτουργίας με την παρακολούθηση των αποθεμάτων των πρώτων υλών και των ανταλλακτικών. Έτσι, εξαλείφεται ο χρόνος που χάνεται από την αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ τα εξαρτήματα βρίσκονται υπό μετακίνηση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους, αφού μπορείτε να προγραμματίσετε αποτελεσματικά τους χειριστές που έχετε κάθε φορά στη διάθεση σας.
  • Μειωμένο κόστος. Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται από ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής, μπορείτε να εξορθολογήσετε τις λειτουργίες και να βελτιώσετε την αποδοτικότητα, από τη στιγμή που έχετε πρόσβαση σε όλα τα είδη πληροφοριών των προϊόντων, καθώς και για τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση μίας εργασίας.
  • Η δυνατότητα πλήρως ενσωμάτωσής του με άλλα συστήματα (όπως ένα ERP) και η αποφυγή της ανούσιας επανεισαγωγής δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ακριβέστερες προβλέψεις για τις ημερομηνίες παράδοσης και τη συλλογή δεδομένων. integrate it με άλλα συστήματα ERP) και αποφύγετε την άσκοπη επανεισαγωγή δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα έχετε πιο ακριβείς προβλέψεις για τις ημερομηνίες παράδοσης και τη συλλογή δεδομένων.

 

Συνοψίζοντας, ένα Σύστημα Εκτέλεσης Παραγωγής (MES) σας βοηθά να υιοθετήσετε μία λιτή σκέψη στην κατασκευαστική σας επιχείρηση και να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες παραγωγής. Διατηρεί τους σταθμούς εργασίας σε εικονική ροή και διασφαλίζει τη συνεχή ροή. Έχει βοηθήσει πολλαπλάσιους κατασκευαστές να προγραμματίσουν με ακρίβεια την παραγωγή τους και μπορείτε και εσείς να βελτιώσετε τις διαδικασίες σας, να επιτύχετε τους στόχους σας και να δείτε ότι η κατασκευαστική σας επιχείρηση μπορεί να απογειωθεί άμεσα!

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε https://bit.ly/3vYnb4f.

Share This Post

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Λάβετε ενημερώσεις και μείνετε συνδεδεμένοι

More To Explore

Production Routing Precision and Efficiency
Tips

Δρομολόγηση παραγωγής: Βελτίωση της ακρίβειας και της αποδοτικότητας της παραγωγής

Μάθετε για τη δρομολόγηση της παραγωγής και πώς μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια και την αποδοτικότητα της μεταποιητικής σας επιχείρησης Στον περίπλοκο κόσμο της μεταποίησης, όπου η ακρίβεια και η

Why Leading Manufacturers Choose Epoptia
Tips

Γιατί κορυφαίοι κατασκευαστές επιλέγουν το Epoptia MES

Μάθετε τους λόγους για τους οποίους κορυφαίοι κατασκευαστικοί όμιλοι επιλέγουν το Epoptia MES Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό τοπίο της παραγωγής, οι κορυφαίοι κατασκευαστές αναζητούν συνεχώς τρόπους για να

Traceability in Manufacturing
Tips

Ιχνηλασιμότητα: Τι είναι και πώς να την επιτύχετε

Μάθετε για την ιχνηλασιμότητα και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε την επιχείρησή σας στον τομέα των κατασκευαστών συναρμολόγησης Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, της συμμόρφωσης

Capacity Planning in Job Shop Manufacturing
Tips

Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγικής δυναμικότητας στην κατασκευή εργοστασίων εργασίας

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον προγραμματισμό της παραγωγικής δυναμικότητας για την επιχείρησή σας. Στον δυναμικό κόσμο των κατασκευαστών συναρμολόγησης, ο αποτελεσματικός προγραμματισμός της παραγωγικής δυναμικότητας παίζει

Calculate Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Tips

Πώς να υπολογίσετε τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού (OEE)

Μάθετε για τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού, έναν KPI που μετράει πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν οι πόροι σε μια κατασκευαστική επιχείρηση. Στον κόσμο της παραγωγής, η βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας είναι

Company News

Γιατί το 70% των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτυγχάνουν, ενώ το ποσοστό επιτυχίας του Epoptia MES είναι 99%

Μάθετε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και γιατί πολλά έργα αποτυγχάνουν, ενώ η Epoptia προσφέρει υψηλό ποσοστό επιτυχίας Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει γίνει λέξη της μόδας στις επιχειρήσεις.

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Ένας οδηγός για την ανάλυση αιτιών στη παραγωγή

Μάθετε για την ανάλυση αιτιών, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των υποκείμενων αιτιών των προβλημάτων στη παραγωγή. Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής,

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στη παραγωγή

Μάθετε για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και αυξήστε τη συνολική αποδοτικότητα της παραγωγής σας. Η παραγωγή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα στάδια και διαδικασίες. Από το

Agile Manufacturing
Tips

Τι είναι η ευέλικτη παραγωγή;

Μάθετε για την ευέλικτη παραγωγή, μια σύγχρονη προσέγγιση στην παραγωγή που βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, μειώνοντας παράλληλα το κόστος Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν

Material Planning Tips and Tools
Tips

Προγραμματισμός πόρων - Εργαλεία & Συμβουλές

Μάθετε για τον προγραμματισμό υλικών, τα βασικά εργαλεία του και συμβουλές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας Ο προγραμματισμός υλικών είναι μια κρίσιμη πτυχή της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό

Guide to Capacity Utilization
Tips

Ένας απλός οδηγός για τον αξιοποίηση των πόρων

Μάθετε για την αξιοποίηση της δυναμικότητας και γιατί είναι ένα κρίσιμο KPI για τους κατασκευαστές συναρμολόγησης. Η χρησιμότητα του χρονο-προγραμματισμού είναι ένας κρίσιμος δείκτης που οι κατασκευαστές συναρμολόγησης θα πρέπει να πληρώνουν

Remote Monitoring in Job Shop Manufacturing
Tips

Βελτίωση της παραγωγικότητας: Απομακρυσμένη Παρακολούθηση στη Βιομηχανία

Μάθετε για την απομακρυσμένη παρακολούθηση για τους κατασκευαστές συναρμολόγησης και πώς μπορεί να ωφελήσει την επιχείρησή σας. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση έχει γίνει μια ουσιαστική πτυχή της σύγχρονης κατασκευής,

real-time tracking in job shop manufacturing
Tips

Οφέλη της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για τους κατασκευαστές συναρμολόγησης

Μάθετε για την Παρακολούθηση Παραγωγής σε Πραγματικό Χρόνο και πώς μπορεί να ωφελήσει τη παραγωγή σας. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για τους κατασκευαστές συναρμολόγησης είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να

Epoptia MES Greek Startup
Uncategorized

Epoptia MES: Η ελληνική startup που βοηθά τους κατασκευαστές να αναπτυχθούν

Παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος παραγωγής για κατασκευαστές συναρμολόγησης Παρά τις αντιξοότητες, την ύφεση και την κρίση, η μεταποίηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά ανθεκτική. Δεκάδες εταιρείες

Cellular manufacturing
Tips

Κυψελοειδής παραγωγή και πώς να γίνεται λιτή

Μάθετε για την κυψελοειδή κατασκευή και πώς η επιχείρησή σας μπορεί να γίνει λιτή με αυτήν. Η κυψελοειδής κατασκευή είναι μια προσέγγιση που αποτελεί μέρος της λιτής κατασκευής.

Production scheduling software
Tips

Λογισμικό χρονο- προγραμματισμού παραγωγής: Ιχνηλασιμότητα & χρόνοι παράδοσης

Μάθετε για το λογισμικό εκτέλεσης κατασκευής, ένα εργαλείο προγραμματισμού για την κατασκευή εργασιών και πώς μπορείτε να αυξήσετε την ιχνηλασιμότητα και να συντομεύσετε τους χρόνους παράδοσης. Ένας προγραμματισμός παραγωγής

face crisis with epoptia mes
Uncategorized

Αντιμετωπίστε την κρίση με την Epoptia MES

Ο υψηλός πληθωρισμός και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι ύφεσης έχουν κάνει τους κατασκευαστές να αισθάνονται μάλλον άβολα τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που η βιομηχανία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτική μέσα από πολλαπλές κρίσεις, πάντα φαίνεται να υπάρχουν πιο σκοτεινά σύννεφα στον ορίζοντα.

𝐄𝐩𝐨𝐩𝐭𝐢𝐚 𝐌𝐄𝐒 μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις αντιξοότητες που επιφέρει η οικονομική ύφεση και να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί. Αναρωτιέστε πώς;

New Features

Λογισμικό Χρονο-προγραμματισμού πόρων

Εάν επιδιώκετε να δημιουργήσετε μια απρόσκοπτη ροή εργασίας στην παραγωγή σας, ο χρονο-προγραμματισμός πόρων είναι ένα ζωτικό βήμα προς την επίτευξή του. Ακόμα κι αν μπορεί

Cloud MES, Operator screen in manufacturing
Tips

Epoptia Οθόνη χειριστή

Τι μπορείτε να αποστείλετε και τι μπορούν να εισάγουν οι ίδιοι οι χειριστές Η οθόνη χειριστή μας είναι ο τρόπος με τον οποίο συλλέγουμε όλες τις πληροφορίες παραγωγής σε ένα μέρος. Σχετικό

el