Τι είναι ένα Σύστημα Εκτέλεσης Παραγωγής (MES)

Μάθετε για το MES στη κατασκευαστική βιομηχανία, πως δουλεύει και πως να αποκομίσετε τα οφέλη του

Στο σημερινό ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο κλάδο της κατασκευαστικής βιομηχανίας, κάποιος πρέπει να κάνει περισσότερα από το να χρησιμοποιεί απλώς τις πιο πρόσφατες μεθόδους παραγωγής. Προκειμένου να οδηγήσετε την επιχείρησή σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιομηχανία 4.0, είναι ζωτικής σημασίας να βελτιστοποιείτε πάντα την αποδοτικότητα σας για τη βελτίωση της ποιότητας και την μεγιστοποίηση των κερδών. Παρόλα αυτά, για να είστε πιο αποδοτικοί και να βελτιστοποιήσετε την παραγωγή σας πρέπει να έχετε απόλυτη γνώση και ορατότητα σε όλες τις κρίσιμες διαδικασίες. Ευτυχώς, ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής που μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμο και η διαχείριση των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα παρέχοντας καλύτερη γνώση για την παραγωγή. Πως μπορεί κανείς να το διαχειριστεί αυτό; Απλά, με τη βοήθεια του Συστήματος Εκτέλεσης Παραγωγής (MES) και των χαρακτηριστικών του. (Δείτε περισσότερα εδώ: epoptia.com/mes-features).

 

Τι είναι ένα MES σύστημα

Ένα Σύστημα Εκτέλεσης Παραγωγής, ή MES, είναι ένα ολοκληρωμένο δυναμικό σύστημα λογισμικού που παρακολουθεί και ελέγχει τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων από την πρώτη ύλη μέχρι και το τελικό προϊόν. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζει ότι όλα λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Ένα MES μπορεί να λειτουργεί σε διάφορους τομείς λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργεί σε όλη τη διαχείριση των ορισμών των προϊόντων σ' όλο το κύκλο ζωής του προϊόντος, στον προγραμματισμό της παραγωγής ή στην εκτέλεση και αποστολή μίας παραγγελίας. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αναλύει την παραγωγή σας και να διαχειρίζεται τις πιθανές διακοπές λειτουργίας για την συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού (OEE). Επίσης, μπορεί να παρακολουθεί και να εντοπίζει τα υλικά, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων. Ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής καταγράφει τα δεδομένα, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της διαδικασίας παραγωγής. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμο σε ρυθμιζόμενες βιομηχανίες, όπως τα τρόφιμα και τα ποτά ή τα φαρμακευτικά προϊόντα, όπου μπορεί να απαιτείται τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών, των συμβάντων και των ενεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, με την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ένα MES μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε πολλές παραμέτρους της παραγωγής σας, όπως: εργαζόμενους, μηχανήματα αποθέματα ή υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αυτό που είναι ιδιαιτέρως μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τα παραπάνω μπορούν να ελέγχονται μέσω ενός πίνακα οργάνων. Εκτός από τα παραπάνω, ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής μπορεί επίσης να σας υποστηρίξει, όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της παραγωγής σας. Δηλαδή, με όλες τις γνώσεις που αποκτάτε στο χώρο του εργοστασίου, μπορείτε πλέον να διαχειρίζεστε σωστά τις προτεραιότητες σας, να τροποποιείτε τις οδηγίες εργασίας και να προγραμματίζετε την παραγωγή σας χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ή για παράδειγμα να προγραμματίσετε παραγγελίες έκτακτης ανάγκης με άμεση διανομή στους χειριστές σας.

Εκτός από τα παραπάνω, ένα MES παρέχει στη διοίκηση τα δεδομένα που χρειάζεται για να καταστήσει το χώρο του εργοστασίου πιο αποδοτικό και κατ' επέκταση να βελτιστοποιήσει την παραγωγή της. Ανεξάρτητα από το μέγεθος μίας κατασκευαστικής επιχείρησης, ένα MES μπορεί να συμβάλει στην συνολική αποδοτικότητα και κερδοφορία καθιστώντας τη διαδικασία παραγωγής καθοδηγούμενη από πληροφορίες.

 

Οφέλη από τη χρήση ενός Συστήματος Εκτέλεσης Παραγωγής (MES)

Προφανώς, τα οφέλη από τη χρήση ενός συστήματος εκτέλεσης παραγωγής στην κατασκευαστική σας επιχείρηση έχουν πολλά να σας προσφέρουν. Με αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε άψογες διαδικασίες παραγωγής και να παρέχετε ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο για τυχόν αλλαγές πόθεν πρέπει να εφαρμοστούν. Μία επιτυχημένη εφαρμογή MES μπορεί επίσης να σας προσφέρει:

  • Παραγωγή χωρίς χαρτί. Ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής σας επιτρέπει να καταγράφετε όλα τα κόστη σας χωρίς να χρειάζεται να κάνετε χρήση χαρτιού ή υπολογιστών φύλλων.
  • Μειωμένα απόβλητα & βελτιωμένη αποδοτικότητα. Ένα MES μπορεί να εντοπίσει τυχόν ασυνέπειες στις διαδικασίες παραγωγής σας, να τις αντιμετωπίσει άμεσα και να μειώσει τη σπατάλη υλικού, βοηθώντας σας έτσι να μειώσετε τα άσκοπα έξοδα.
  • Μείωση των διακοπών λειτουργίας με την παρακολούθηση των αποθεμάτων των πρώτων υλών και των ανταλλακτικών. Έτσι, εξαλείφεται ο χρόνος που χάνεται από την αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ τα εξαρτήματα βρίσκονται υπό διαμετακόμιση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους, αφού μπορείτε να προγραμματίσετε αποτελεσματικά τους χειριστές που έχετε κάθε φορά στη διάθεση σας.
  • Μειωμένο κόστος. Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται από ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής, μπορείτε να εξορθολογήσετε τις λειτουργίες και να βελτιώσετε την αποδοτικότητα, από τη στιγμή που έχετε πρόσβαση σε όλα τα είδη πληροφοριών των προϊόντων, καθώς και για τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση μίας εργασίας.
  • Η δυνατότητα πλήρως ενσωμάτωσής του με άλλα συστήματα (όπως ένα ERP) και η αποφυγή της ανούσιας επανεισαγωγής δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ακριβέστερες προβλέψεις για τις ημερομηνίες παράδοσης και τη συλλογή δεδομένων. integrate it με άλλα συστήματα ERP) και αποφύγετε την άσκοπη επανεισαγωγή δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα έχετε πιο ακριβείς προβλέψεις για τις ημερομηνίες παράδοσης και τη συλλογή δεδομένων.

 

Συνοψίζοντας, ένα Σύστημα Εκτέλεσης Παραγωγής (MES) σας βοηθά να υιοθετήσετε μία λιτή σκέψη στην κατασκευαστική σας επιχείρηση και να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες παραγωγής. Διατηρεί τους σταθμούς εργασίας σε εικονική ροή και διασφαλίζει τη συνεχή ροή. Έχει βοηθήσει πολλαπλάσιους κατασκευαστές να προγραμματίσουν με ακρίβεια την παραγωγή τους και μπορείτε και εσείς να βελτιώσετε τις διαδικασίες σας, να επιτύχετε τους στόχους σας και να δείτε ότι η κατασκευαστική σας επιχείρηση μπορεί να απογειωθεί άμεσα!

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε https://bit.ly/3vYnb4f.

Share This Post

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Λάβετε ενημερώσεις και μείνετε συνδεδεμένοι

More To Explore

Guide to Capacity Utilization
Tips

A Simple Guide to Capacity Utilization

Learn about capacity utilization and why it is a crucial KPI for manufacturing businesses Capacity utilization is a crucial metric that manufacturing companies should pay

el