Τι είναι ένα Σύστημα Εκτέλεσης Παραγωγής (MES)

Μάθετε για το MES στους κατασκευαστές συναρμολόγησης, πως δουλεύει και πως να αποκομίσετε τα οφέλη του

Στο σημερινό ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο κλάδο των κατασκευαστών συναρμολόγησης, κάποιος πρέπει να κάνει περισσότερα από το να χρησιμοποιεί απλώς τις πιο πρόσφατες μεθόδους παραγωγής. Προκειμένου να οδηγήσετε την επιχείρησή σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιομηχανία 4.0, είναι ζωτικής σημασίας να βελτιστοποιείτε πάντα την αποδοτικότητα σας για τη βελτίωση της ποιότητας και την μεγιστοποίηση των κερδών. Παρόλα αυτά, για να είστε πιο αποδοτικοί και να βελτιστοποιήσετε την παραγωγή σας πρέπει να έχετε απόλυτη γνώση και ορατότητα σε όλες τις κρίσιμες διαδικασίες. Ευτυχώς, ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής που μπορεί να είναι εύκολα προσβάσιμο και η διαχείριση των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα παρέχοντας καλύτερη γνώση για την παραγωγή. Πως μπορεί κανείς να το διαχειριστεί αυτό; Απλά, με τη βοήθεια του Συστήματος Εκτέλεσης Παραγωγής (MES) και των χαρακτηριστικών του. (Δείτε περισσότερα εδώ: epoptia.com/mes-features).

 

Τι είναι ένα MES σύστημα

Ένα Σύστημα Εκτέλεσης Παραγωγής, ή MES, είναι ένα ολοκληρωμένο δυναμικό σύστημα λογισμικού που παρακολουθεί και ελέγχει τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων από την πρώτη ύλη μέχρι και το τελικό προϊόν. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διασφαλίζει ότι όλα λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Ένα MES μπορεί να λειτουργεί σε διάφορους τομείς λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργεί σε όλη τη διαχείριση των ορισμών των προϊόντων σ' όλο το κύκλο ζωής του προϊόντος, στον προγραμματισμό της παραγωγής ή στην εκτέλεση και αποστολή μίας παραγγελίας. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αναλύει την παραγωγή σας και να διαχειρίζεται τις πιθανές διακοπές λειτουργίας για την συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού (OEE). Επίσης, μπορεί να παρακολουθεί και να εντοπίζει τα υλικά, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων. Ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής καταγράφει τα δεδομένα, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της διαδικασίας παραγωγής. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμο σε ρυθμιζόμενες βιομηχανίες, όπως τα τρόφιμα και τα ποτά ή τα φαρμακευτικά προϊόντα, όπου μπορεί να απαιτείται τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών, των συμβάντων και των ενεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, με την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ένα MES μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε πολλές παραμέτρους της παραγωγής σας, όπως: εργαζόμενους, μηχανήματα αποθέματα ή υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αυτό που είναι ιδιαιτέρως μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τα παραπάνω μπορούν να ελέγχονται μέσω ενός πίνακα οργάνων. Εκτός από τα παραπάνω, ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής μπορεί επίσης να σας υποστηρίξει, όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της παραγωγής σας. Δηλαδή, με όλες τις γνώσεις που αποκτάτε στο χώρο του εργοστασίου, μπορείτε πλέον να διαχειρίζεστε σωστά τις προτεραιότητες σας, να τροποποιείτε τις οδηγίες εργασίας και να προγραμματίζετε την παραγωγή σας χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ή για παράδειγμα να προγραμματίσετε παραγγελίες έκτακτης ανάγκης με άμεση διανομή στους χειριστές σας.

Εκτός από τα παραπάνω, ένα MES παρέχει στη διοίκηση τα δεδομένα που χρειάζεται για να καταστήσει το χώρο του εργοστασίου πιο αποδοτικό και κατ' επέκταση να βελτιστοποιήσει την παραγωγή της. Ανεξάρτητα από το μέγεθος μίας κατασκευαστικής επιχείρησης, ένα MES μπορεί να συμβάλει στην συνολική αποδοτικότητα και κερδοφορία καθιστώντας τη διαδικασία παραγωγής καθοδηγούμενη από πληροφορίες.

 

Οφέλη από τη χρήση ενός Συστήματος Εκτέλεσης Παραγωγής (MES)

Προφανώς, τα οφέλη από τη χρήση ενός συστήματος εκτέλεσης παραγωγής στην επιχείρησή σας έχει πολλά να σας προσφέρει. Με αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε άψογες διαδικασίες παραγωγής και να παρέχετε ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο για τυχόν αλλαγές πόθεν πρέπει να εφαρμοστούν. Μία επιτυχημένη εφαρμογή MES μπορεί επίσης να σας προσφέρει:

  • Παραγωγή χωρίς χαρτί. Ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής σας επιτρέπει να καταγράφετε όλα τα κόστη σας χωρίς να χρειάζεται να κάνετε χρήση χαρτιού ή excel.
  • Μειωμένα απόβλητα & βελτιωμένη αποδοτικότητα. Ένα MES μπορεί να εντοπίσει τυχόν ασυνέπειες στις διαδικασίες παραγωγής σας, να τις αντιμετωπίσει άμεσα και να μειώσει τη σπατάλη υλικού, βοηθώντας σας έτσι να μειώσετε τα άσκοπα έξοδα.
  • Μείωση των διακοπών λειτουργίας με την παρακολούθηση των αποθεμάτων των πρώτων υλών και των ανταλλακτικών. Έτσι, εξαλείφεται ο χρόνος που χάνεται από την αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ τα εξαρτήματα βρίσκονται υπό μετακίνηση. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους, αφού μπορείτε να προγραμματίσετε αποτελεσματικά τους χειριστές που έχετε κάθε φορά στη διάθεση σας.
  • Μειωμένο κόστος. Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται από ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής, μπορείτε να εξορθολογήσετε τις λειτουργίες και να βελτιώσετε την αποδοτικότητα, από τη στιγμή που έχετε πρόσβαση σε όλα τα είδη πληροφοριών των προϊόντων, καθώς και για τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση μίας εργασίας.
  • Η δυνατότητα πλήρως ενσωμάτωσής του με άλλα συστήματα (όπως ένα ERP) και η αποφυγή της ανούσιας επανεισαγωγής δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ακριβέστερες προβλέψεις για τις ημερομηνίες παράδοσης και τη συλλογή δεδομένων. integrate it με άλλα συστήματα ERP) και αποφύγετε την άσκοπη επανεισαγωγή δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα έχετε πιο ακριβείς προβλέψεις για τις ημερομηνίες παράδοσης και τη συλλογή δεδομένων.

 

Συνοψίζοντας, ένα Σύστημα Εκτέλεσης Παραγωγής (MES) σας βοηθά να υιοθετήσετε μία λιτή σκέψη στην κατασκευαστική σας επιχείρηση και να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες παραγωγής. Διατηρεί τους σταθμούς εργασίας σε εικονική ροή και διασφαλίζει τη συνεχή ροή. Έχει βοηθήσει πολλαπλάσιους κατασκευαστές να προγραμματίσουν με ακρίβεια την παραγωγή τους και μπορείτε και εσείς να βελτιώσετε τις διαδικασίες σας, να επιτύχετε τους στόχους σας και να δείτε ότι η κατασκευαστική σας επιχείρηση μπορεί να απογειωθεί άμεσα!

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε https://bit.ly/3vYnb4f.

Share This Post

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Λάβετε ενημερώσεις και μείνετε συνδεδεμένοι

More To Explore

7 Wastes of Lean Manufacturing
Tips

7 Wastes of Lean Manufacturing

Learn which are the 7 wastes of lean manufacturing and how you can work towards eliminating them The concept of the 7 wastes of lean

Tips

Top ISO Certifications in Manufacturing

Learn about ISO Certifications and which are the top ones used in manufacturing ISO (International Organization for Standardization) certifications play a crucial role in shaping

automation and workforce
Tips

Balancing Automation and Workforce Skills

Learn how to strike a balance between automation and upskilling your workforce to remain competitive The landscape of manufacturing is undergoing a transformative shift with

How to Use Data to Improve
Tips

Πως να Χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα για να Βελτιώσετε τις Διαδικασίες στην Παραγωγή

Ανακαλύψτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για να βελτιώσετε τις διαδικασίες στην επιχείρησή σας. Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό τοπίο, η αξιοποίηση των δεδομένων

Maximizing ROI: Effective Strategies for Manufacturing Process Improvement
Tips

Μεγιστοποίηση του ROI: Αποτελεσματικές στρατηγικές για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Εξερευνήστε τις στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής σας αποτελεσματικά μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό τοπίο παραγωγής, η επιδίωξη της αριστείας είναι συνεχής

Production Routing Precision and Efficiency
Tips

Δρομολόγηση παραγωγής: Βελτίωση της ακρίβειας και της αποδοτικότητας της παραγωγής

Μάθετε για τη δρομολόγηση της παραγωγής και πώς μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια και την αποδοτικότητα της μεταποιητικής σας επιχείρησης Στον περίπλοκο κόσμο της μεταποίησης, όπου η ακρίβεια και η

Why Leading Manufacturers Choose Epoptia
Tips

Γιατί κορυφαίοι κατασκευαστές επιλέγουν το Epoptia MES

Μάθετε τους λόγους για τους οποίους κορυφαίοι κατασκευαστικοί όμιλοι επιλέγουν το Epoptia MES Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό τοπίο της παραγωγής, οι κορυφαίοι κατασκευαστές αναζητούν συνεχώς τρόπους για να

Traceability in Manufacturing
Tips

Ιχνηλασιμότητα: Τι είναι και πώς να την επιτύχετε

Μάθετε για την ιχνηλασιμότητα και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε την επιχείρησή σας στον τομέα των κατασκευαστών συναρμολόγησης Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, της συμμόρφωσης

Capacity Planning in Job Shop Manufacturing
Tips

Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγικής δυναμικότητας στην κατασκευή εργοστασίων εργασίας

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον προγραμματισμό της παραγωγικής δυναμικότητας για την επιχείρησή σας. Στον δυναμικό κόσμο των κατασκευαστών συναρμολόγησης, ο αποτελεσματικός προγραμματισμός της παραγωγικής δυναμικότητας παίζει

Calculate Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Tips

Πώς να υπολογίσετε τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού (OEE)

Μάθετε για τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού, έναν KPI που μετράει πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν οι πόροι σε μια κατασκευαστική επιχείρηση. Στον κόσμο της παραγωγής, η βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας είναι

Company News

Γιατί το 70% των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτυγχάνουν, ενώ το ποσοστό επιτυχίας του Epoptia MES είναι 99%

Μάθετε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και γιατί πολλά έργα αποτυγχάνουν, ενώ η Epoptia προσφέρει υψηλό ποσοστό επιτυχίας Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει γίνει λέξη της μόδας στις επιχειρήσεις.

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Ένας οδηγός για την ανάλυση αιτιών στη παραγωγή

Μάθετε για την ανάλυση αιτιών, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των υποκείμενων αιτιών των προβλημάτων στη παραγωγή. Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής,

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στη παραγωγή

Μάθετε για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και αυξήστε τη συνολική αποδοτικότητα της παραγωγής σας. Η παραγωγή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα στάδια και διαδικασίες. Από το

el