Αναπτύξτε την επιχείρηση σας με αυτοπεποίθηση

Στιβαρή λύση για κατασκευαστές συναρμολόγησης

Ιχνηλασιμότητα Παραγωγής σε Πραγματικό Χρόνο

Πλήρης ιχνηλασιμότητα σε πραγματικό χρόνο και σε κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας. Παρακολουθήστε και ιχνηλατείται παρτίδες, σειριακούς σταθμούς, μετρήσεις, συναγερμούς, καθυστερήσεις, ποιος και πότε έγινε η οποιδήποτε ενέργεια.

Με μια γρήγορη ματιά δείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης των εντολών παραγωγής σας και τη διαθεσιμότητα των πόρων σας.

Η απρόσκοπτη ιχνηλασιμότητα έχει ισχυρό αντίκτυπο στον οργανισμό συνολικά. Δεν επωφελείται από αυτήν μόνο ο διευθυντής παραγωγής, αλλά και πολλαπλά επίπεδα, όπως οι διευθυντές εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεων ή παραγγελιών, οι οποίοι μπορούν να απαντούν άμεσα στις ερωτήσεις των πελατών, να παρέχουν ακριβείς χρόνους παράδοσης και να είναι ευέλικτοι.

Επίσης, η παρακολούθηση αποδίδεται σε όρους χρόνου, όπου μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση σε γρήγορους και αργούς χρόνους παραγωγής, χρόνους διακοπής λειτουργίας και διάρκεια συναγερμού. Επιπλέον, περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις καταναλώσεις υλικών, τους αριθμούς παρτίδων, τις παρτίδες, τους προμηθευτές ή ακόμη και σχόλια και εικόνες από τους χειριστές.

Εκτέλεση παραγωγής

Δώστε πλήρης και ολοκληρωμένες οδηγίες εργασίας στο πιο φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό για χειριστές. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν σχέδια, προδιαγραφές, σχόλια με ειδικό σχεδιασμό. Οι χειριστές θα γνωρίζουν ακριβώς τον φόρτο εργασίας τους και τι πρέπει να κάνουν, ελαχιστοποιώντας τα λάθη και τις υπερωρίες.

Μαζί με την φιλοξενία εγγράφων ανά εντολή εργασίας, συμβάλλει σε μία αποτελεσματικότερη παραγωγική διαδικασία και σε τεράστια μείωση του κόστους.

Προτεραιοποιηση Παραγωγης

Το Epoptia χρησιμοποιεί τους πόρους σας για την ελάχιστη απώλεια διαθεσιμότητας ανάλογα με την ημέρα-στόχο, την απόδοση των υλικών και τη διαθεσιμότητα των προηγούμενων σταδίων παραγωγής. Πρόκειται για ένα αποδεδειγμένο εργαλείο που μειώνει δραματικά τους χρόνους παράδοσης, αξιοποιεί τους πόρους σε υψηλότερο επίπεδο και βελτιώνει την παραδοσιμότητα.

Μέσω Drag&Drop, μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε τις εντολές παραγωγής σας και το λογισμικό θα αλλάξει τις προτεραιότητες αυτόματα σε ολόκληρη την παραγωγή. 

Οι επείγουσες εντολές παραγωγής μπορούν εύκολα να προγραμματιστούν με άμεσο καταμερισμό εργασιών σε ολόκληρο το εργοστάσιο.

Σύμφωνα με το φόρτο εργασίας και την πραγματική κατάσταση στη παραγωγή, οπτικές ενδείξεις εμφανίζονται για την πλήροφόρηση σας όσον αφορά τον υψηλό φόρτο σε συγκεκριμένους πόρους, προβλήματα και καθυστερήσεις.

Αμφίδρομη Ενσωμάτωση με ERP

Με τη χρήση του API μας, οι ενσωματώσεις είναι εύκολες και ευέλικτες.

Η αμφίδρομη επικοινωνία είναι απλή και σύγχρονη. Στείλτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εντολές παραγωγής σας, αφήστε το Epoptia να συλλέξει όλη τη πληροφορία από τη παραγωγή, όπως πραγματικές αναλώσεις ή χρόνους υλοποίησης και στείλτε το πίσω στο ERP ή WMS σας μέσω Webhooks.

Ταμπλό Εργοστασίου

Ειδικές οθόνες απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της παραγωγής για γρήγορους χρόνους αντίδρασης, υποστήριξη λήψης αποφάσεων και έλεγχο κάθε πόρου.

Οι οθόνες επισκόπησης του λογισμικού είναι συνοπτικές. Δείχνουν σε πραγματικο χρόνο την αποδοτικότητα, τη χρήση χρόνου, τις καθυστερήσεις και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Εντοπίστε σημεία συμφόρησης και υπερβολικό φόρτο εργασίας ώστε να διανείμετε τους πόρους σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ειδικά Dashboards αποδίδονται μόνο σε On-Premise εγκαταστάσεις.

Έξυπνες ροές εργασίας

Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία παραγωγής σας με τις διαδραστικές ροές εργασίας μας. Ρυθμίστε τον κύκλο παραγωγής των προϊόντων σας επιλέγοντας από ποια στάδια παραγωγής θα περάσουν τα προϊόντα σας, με απλά drag & drops.

Ορίστε τεχνικά έγγραφα, σημειώσεις και προδιαγραφές στα προϊόντα και τους σταθμούς εργασίας σας άμεσα και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας κατηγοριοποιώντας τα προϊόντα σας σύμφωνα με συγκεκριμένες ροές εργασίας. Ορίστε κανόνες για την παραγωγή και χρησιμοποιήστε τα έξυπνα εργαλεία μας για αυτόματο συγχρονισμό ροών εργασίας.

Επιχειρηματική Ευφυΐα

Χρησιμοποιήστε τους Αλγορίθμους Μηχανικής Εκμάθησης για απόδοση χρόνου ολοκλήρωσης.

Μετρήστε την αποδοτικότητά σας με δείκτες απόδοσης σε πραγματικό χρόνο & ανατρέξτε στο ιστορικό μέσω της σουίτας αναφορών. Κάντε βελτιώσεις και μετρήστε τα αποτελέσματα. Μετρήστε το χρόνο που κοστίζουν τα πραγματικά προβλήματα, καταγράψτε συναγερμούς & καθυστερήσεις. 

Πάρτε αποφάσεις βάση δεδομένων & εξασφαλίστε συνεχή ρόη.

Η Συνολική Αποτελεσματικότητα του Εξοπλισμού είναι ο κύριος βασικός δείκτης επιδόσεων που παρέχει το Epoptia MES.

Είναι ο χρυσός δείκτης για μέτρηση της αποδοτικότητας λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα, την απόδοση & την ποιότητα.

Το ενσωματωμένο σύστημα αναφορών αποδίδει αναλυτικά και ουσιώδη ιστορικά δεδομένα για την απόδοση του εργοστασίου, τον χρόνο χρήσης των πόρων, τους συναγερμούς και τις καθυστερήσεις. Επιπλεόν αποδίδει αναφορές για παραγώμενες ποσότητες, κύκλους παραγωγής προϊόντων, σταθμών εργασίας και χειριστών με δυνατότητες σύγκρισης. (Υποστηρίζεται η εξαγωγή σε Excel)

Για τους πελάτες που έχουν “On-Premise” το λογισμικό, υποστηρίζεται η δημιουργία εξειδικευμένων αναφορών.

IoT Ενσωμάτωση

Συνδέστε της μηχανές σας και καταγράψτε τις πραγματικές εκκινήσεις, σταματήματα, συναγερμούς & καθυστερήσεις.

Συλλέξτε πολύτιμες μετρήσεις για εσάς από όργανα, αισθητήρες και PLCs και μείνεται αξιόπιστοι με αποδείξεις κατασκευής. 

Συνδυάστε εντολές παραγωγής από το μηχανογράφικό σας σύστημα, χειριστές και IoT για την πολιτική διασφάλισης ποιότητας και προσελκύστε περισσότερους πελάτες. 

Η IoT ενσωμάτωση γίνεται μέσω εξειδικευμένου API

Χρόνο-Προγραμματισμός Πόρων

Η αξιοποίηση των πόρων του εργοστασίου σύμφωνα με τις προτεραιότητες εντολών και τη διαθεσιμότητα των πόρων, είναι κύρια λειτουργία του λογισμικού. Αποδίδοντας χαρακτηριστικά "Λιτής Παραγωγής" από τη πρώτη ημέρα.

Εισάγετε τους πρότυπους χρόνους σας και δείτε το φόρτο κάθε πόρου του εργοστασίου. 

Αλλάξτε τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και αξιοποιήστε τους πόρους σας στο μέγιστο.

Επωφεληθείτε από τους αλγόριθμους Machine Learning και αφήστε το λογισμικό να σας παρέχει πραγματικούς χρόνους ανά προϊόν και κατηγορία.

Μηχανική εκμάθηση σε στόχους παραγωγής

Είμαστε "Έξυπνοι" διότι εκπαιδευόμαστε από την παραγωγή σας.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτή την «ευφυΐα» μόνο σε στατιστικές αναφορές, αλλά παρέχουμε επίσης ένα μοναδικό χαρακτηριστικό.

Με προηγμένους αλγόριθμους υπολογίζουμε τον πραγματικό χρόνο που αφιέρωσαν οι υπάλληλοί σας για να κάνουν ένα συγκεκριμένο προϊόν και το παρέχουμε πίσω ως στόχο, ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Φυσικά μπορείτε να εισάγετε τους δικούς σας ονομαστικούς χρόνους παραγωγής.

Εξασφάλιση ποιότητας

Κάθε βήμα, ενέργεια και μέτρηση καταγράφεται, εξασφαλίζοντας ποιότητα και διαφάνεια.

Όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής, θα είστε έτοιμοι για πιστοποιήσεις ISO και ελέγχους πελατών.

Εκτυπώστε τις ετικέτες σας & τις φόρμες ποιοτικού ελέγχου αυτόματα χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων.

Τα ιστορικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται μόνο για ανάλυση παραγωγικότητας, αλλά και ως απόδειξη κατασκευής και αρχεία καταγραφής. 

Εάν ένας πελάτης υποβάλει ένα παράπονο, μπορείτε να επιστρέψετε στο ιστορικό σας και να εντοπίσετε ακριβώς τι συνέβη στην παραγωγή σας.

Δωρεάν Δοκιμή Λογισμικού

ή

el

Παρακολούθηση Παραγωγής

Εισάγετε το καλύτερό σας email για άμεση πρόσβαση. 

Αποκλειστικά βίντεο & κωδικοί θα σταλούν στο email σας για μελλοντική χρήση.

Εάν δε θέλετε να δώσετε το email σας

Πατήστε εδώ και θα έχετε άμεση πρόσβαση.

Ωστόσο δε θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δε θα σταλούν βίντεο στο email σας.

Παρακολούθηση Παραγωγής

Εισάγετε το καλύτερό σας email για άμεση πρόσβαση. 

Αποκλειστικά βίντεο & κωδικοί θα σταλούν στο email σας για μελλοντική χρήση.

Εάν δε θέλετε να δώσετε το email σας

Πατήστε εδώ και θα έχετε άμεση πρόσβαση.

Ωστόσο δε θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δε θα σταλούν βίντεο στο email σας.