Αναπτύξτε την επιχείρηση σας

Στιβαρή λύση για κατασκευαστές συναρμολόγησης

Ιχνηλασιμότητα σε Πραγματικό Χρόνο

Πλήρης ιχνηλασιμότητα σε πραγματικό χρόνο και σε κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας. Παρακολουθήστε και ιχνηλατείται παρτίδες, σειριακούς σταθμούς, μετρήσεις, συναγερμούς, καθυστερήσεις, ποιος και πότε έγινε η οποιδήποτε ενέργεια.

Με μια γρήγορη ματιά δείτε το ποσοστό ολοκλήρωσης των εντολών παραγωγής σας και τη διαθεσιμότητα των πόρων σας.

Η άμεση ιχνηλασιμότητα έχει ισχυρό αντίκτυπο στον οργανισμό συνολικά. Δεν επωφελείται μόνο ο υπεύθυνος παραγωγής, αλλά και τα υπόλοιπα επίπεδα όπως οι υπεύθυνοι πωλήσεων ή παραγγελιών που μπορούν να απαντήσουν άμεσα στις ερωτήσεις των πελατών, να παρέχουν ακριβής χρόνους παράδοσης και να είναι ευέλικτοι.

Also, tracking is attributed in terms of time, where you can easily access fast & slow production times, downtimes, and alarm duration. Moreover, important information about material consumptions, lot numbers, batches, suppliers, or even comments and images from operators are included.

Εκτέλεση παραγωγής

Δώστε πλήρης και ολοκληρωμένες οδηγίες εργασίας στο πιο φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό για χειριστές. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν σχέδια, προδιαγραφές, σχόλια με ειδικό σχεδιασμό. Οι χειριστές θα γνωρίζουν ακριβώς τον φόρτο εργασίας τους και τι πρέπει να κάνουν, ελαχιστοποιώντας τα λάθη και τις υπερωρίες.

Μαζί με την φιλοξενία εγγράφων ανά εντολή εργασίας, συμβάλλει σε μία αποτελεσματικότερη παραγωγική διαδικασία και σε τεράστια μείωση του κόστους.

Προτεραιοποιηση Παραγωγης

Σκοπός του λογισμικού είναι να ωθεί το εργοστάσιο να παραδώσει. Αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους δίνοντας προτεραιότητες σύμφωνα με την επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωσης παραγωγής, τη διαθεσιμότητα των υλικών, και τις διαθέσιμες ποσότητες που παράχθηκαν από τα προηγούμενα στάδια. Αποτελεί ένα αποδεδειγμένο εργαλείο που μειώνει δραματικά τους χρόνους παραγωγής, αξιοποιεί τους πόρους στο μέγιστο και βελτιώνει τους χρόνους παράδοσης.

Μέσω Drag&Drop, μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε τις εντολές παραγωγής σας και το λογισμικό θα αλλάξει τις προτεραιότητες αυτόματα σε ολόκληρη την παραγωγή. 

Οι επείγουσες εντολές παραγωγής μπορούν εύκολα να προγραμματιστούν με άμεσο διαμερισμό εργασιών σε ολόκληρο το εργοστάσιο.

Σύμφωνα με το φόρτο εργασίας και την πραγματική κατάσταση στη παραγωγή, οπτικές ενδείξεις εμφανίζονται για την πλήροφόρηση σας όσον αφορά τον υψηλό φόρτο σε συγκεκριμένους πόρους, προβλήματα και καθυστερήσεις.

Αμφίδρομη Ενσωμάτωση με ERP

Με τη χρήση του API και των Webhooks, η αμφίδρομη επικοινωνία με περιφερειακά λογισμικό όπως ERPs.

Η αμφίδρομη επικοινωνία είναι απλή και σύχρονη. Στείλτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εντολές παραγωγής σας, αφήστε το Epoptia να συλλέξει όλη τη πληροφορία από τη παραγωγή, όπως πραγματικές αναλώσεις ή χρόνους υλοποίησης και στείλτε το πίσω στο ERP ή WMS σας μέσω Webhooks.

Ταμπλό Εργοστασίου

Ειδικές οθόνες απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της παραγωγής για γρήγορους χρόνους αντίδρασης, υποστήριξη λήψης αποφάσεων και έλεγχο κάθε πόρου.

Οι οθόνες επισκόπησης του λογισμικού είναι συνοπτικές. Δείχνουν σε πραγματικο χρόνο την αποδοτικότητα, τη χρήση χρόνου, τις καθυστερήσεις και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Εντοπίστε σημεία συμφόρησης και υπερβολικό φόρτο εργασίας ώστε να διανείμετε τους πόρους σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ειδικά Dashboards αποδίδονται μόνο σε On-Premise εγκαταστάσεις.

Έξυπνες ροές εργασίας

Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία παραγωγής σας με τις διαδραστικές ροές εργασίας μας. Ρυθμίστε τον κύκλο παραγωγής των προϊόντων σας επιλέγοντας από ποια στάδια παραγωγής θα περάσουν τα προϊόντα σας, με απλά drag & drops.

Ορίστε τεχνικά έγγραφα, σημειώσεις και προδιαγραφές στα προϊόντα και τους σταθμούς εργασίας σας άμεσα και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας.

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας κατηγοριοποιώντας τα προϊόντα σας σύμφωνα με συγκεκριμένες ροές εργασίας. Ορίστε κανόνες για την παραγωγή και χρησιμοποιήστε τα έξυπνα εργαλεία μας για αυτόματο συγχρονισμό ροών εργασίας.

Επιχειρηματική Ευφυΐα

Χρησιμοποιήστε τους Αλγορίθμους Μηχανικής Εκμάθησης για απόδοση χρόνου ολοκλήρωσης.

Μετρήστε την αποδοτικότητά σας με δείκτες απόδοσης σε πραγματικό χρόνο & ανατρέξτε στο ιστορικό μέσω της σουίτας αναφορών. Κάντε βελτιώσεις και μετρήστε τα αποτελέσματα. Μετρήστε το χρόνο που κοστίζου τα πραγματικά προβλήματα, καταγράψτε συναγερμούς & καθυστερήσεις. 

Πάρτε αποφάσεις βάση δεδομένων & εξασφαλίστε συνεχή ρόη.

Το Overall Equipment Effectiveness είναι ο κύριος δείκτης παραγωγικότητας που αποδίδεται από το Epoptia MES

Είναι ο χρυσός δείκτης για μέτρηση της αποδοτικότητας λαμβάνοντας υπόψη τη Διαθεσιμότητα, την Απόδοση & την Ποιότητα.

Το ενσωματωμένο σύστημα αναφορών αποδίδει αναλυτικά και ουσιώδη ιστορικά δεδομένα για την απόδοση του εργοστασίου, τον χρόνο χρήσης των πόρων, τους συναγερμούς και τις καθυστερήσεις. Επιπλεόν αποδίδει αναφορές για παραγώμενες ποσότητες, κύκλους παραγωγής προϊόντων, σταθμών εργασίας και χειριστών με δυνατότητες σύγκρισης. (Υποστηρίζεται η εξαγωγή σε Excel)

Για τους πελάτες που έχουν “On-Premise” το λογισμικό, υποστηρίζεται η δημιουργία εξειδικευμένων αναφορών.

IoT Ενσωμάτωση

Συνδέστε της μηχανές σας και καταγράψτε τις πραγματικές Εκκινήσεις, Σταματήματα, Συναγερμούς & Καθυστερήσεις.

Συλλέξτε πολύτιμες μετρήσεις για εσάς από όργανα, αισθητήρες και PLCs και μείνεται αξιόπιστοι με αποδείξεις κατασκευής. 

Συνδυάστε εντολές παραγωγής από το μηχανογράφικό σας σύστημα, χειριστές και IoT για την πολιτική διασφάλισης ποιότητας και προσελκύστε περισσότερους πελάτες. 

Η IoT ενσωμάτωση γίνεται μέσω εξειδικευμένου API

Χρόνο-Προγραμματισμός Πόρων

Η αξιοποίηση των πόρων του εργοστασίου σύμφωνα με τις προτεραιότητες εντολών και τη διαθεσιμότητα των πόρων, είναι κύρια λειτουργία του λογισμικού. Αποδίδοντας χαρακτηριστικά "Λιτής Παραγωγής" από τη πρώτη ημέρα.

Εισάγετε τους πρότυπους χρόνους σας και δείτε το φόρτο κάθε πόρου του εργοστασίου. 

Αλλάξτε τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και αξιοποιήστε τους πόρους σας στο μέγιστο.

Επωφεληθείτε από τους αλγόριθμους Machine Learning και αφήστε το λογισμικό να σας παρέχει πραγματικούς χρόνους ανά προϊόν και κατηγορία.

Μηχανική εκμάθηση σε στόχους παραγωγής

Είμαστε "Έξυπνοι" διότι εκπαιδευόμαστε από την παραγωγή σας.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτή την «ευφυΐα» μόνο σε στατιστικές αναφορές, αλλά παρέχουμε επίσης ένα μοναδικό χαρακτηριστικό.

Με προηγμένους αλγόριθμους υπολογίζουμε τον πραγματικό χρόνο που αφιέρωσαν οι υπάλληλοί σας για να κάνουν ένα συγκεκριμένο προϊόν και το παρέχουμε πίσω ως στόχο, ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Φυσικά μπορείτε να εισάγετε τους δικούς σας ονομαστικούς χρόνους παραγωγής.

Εξασφάλιση ποιότητας

Κάθε βήμα, ενέργεια και μέτρηση καταγράφεται, εξασφαλίζοντας ποιότητα και διαφάνεια.

Όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής, θα είστε έτοιμοι για πιστοποιήσεις ISO και ελέγχους πελατών.

Εκτυπώστε τις ετικέτες σας & τις φόρμες ποιοτικού ελέγχου αυτόματα χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων.

Τα ιστορικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται μόνο για ανάλυση παραγωγικότητας, αλλά και ως απόδειξη κατασκευής και αρχεία καταγραφής. 

Εάν ένας πελάτης υποβάλει ένα παράπονο, μπορείτε να επιστρέψετε στο ιστορικό σας και να εντοπίσετε ακριβώς τι συνέβη στην παραγωγή σας.

Δωρεάν Δοκιμή Λογισμικού

ή