Οφέλη της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για τους κατασκευαστές συναρμολόγησης

Learn about Real-Time Production Tracking and how it can benefit your manufacturing business

Real-time tracking in job shop manufacturing is a powerful tool that can provide a wide range of benefits for manufacturers. By using real-time tracking, manufacturers can gain a deeper understanding of their production processes, identify bottlenecks and make data-driven decisions that can improve their bottom line.

More accurate info about your job shop manufacturing processes

One of the key benefits of real-time tracking in job shop manufacturing is that it provides a more accurate picture of all production processes. It allows manufacturers to gather real-time data on the progress of each job throughout the production process. This data can be used to create a detailed map of the production process, highlighting every step from raw materials to finished goods. This information helps identify bottlenecks and delays in the production process that may not be immediately apparent. In this way, manufacturers can make adjustments and improvements to the production process, which can result in significant time and cost savings. Additionally, by identifying bottlenecks, they can make changes to the production process to improve efficiency and productivity. With real-time tracking, manufacturers have the ability to quickly react to changes in the production process and make adjustments on the fly, which can help improve overall productivity.


Real-time tracking also allows manufacturers to better track the performance of their machines and equipment. By monitoring the usage and performance of individual machines, they can identify which machines are running at peak efficiency and which are in need of maintenance or replacement. This can help to minimize downtime and increase productivity.

Improve inventory management

Another benefit of real-time tracking in job shop manufacturing is that it can help manufacturers to improve their inventory management. With accurate real-time data, they can make more informed decisions about their inventory needs. That is, by tracking the progress of each job in real-time, they can better predict when they will need to order new materials and components. This can help to reduce inventory costs by ensuring that the right amount of materials and components are on hand when needed and avoid overstocking or stockouts.


More specifically, manufacturers can track the usage of materials and components and predict when they will need to order new based on that usage. This allows them to have a better understanding of their inventory needs and decide when to place orders, which can help to reduce inventory costs. Additionally, it can also help to minimize the risk of stockouts by identifying when they are running low on materials and components and place orders in a timely manner, which can help to minimize the risk of stockouts and ensure that everything is on hand when needed.

Better customer service

Real-time tracking can also help manufacturers to improve their customer service. by providing customers with real-time updates on the progress of their orders. By giving customers access to real-time information on the status of their orders, manufacturers can help to build trust and improve customer satisfaction. This can be accomplished through a variety of means such as automated email updates, online portals, and mobile apps.


When customers have visibility into the status of their orders, they can be more informed about when to expect delivery and plan accordingly. This can help to reduce uncertainty and increase customer satisfaction. Additionally, issues are identified and resolved more quickly, which can help to reduce customer complaints and improve customer retention. Even so, real-time tracking data can also be used to identify patterns or trends in customer complaints, which can help manufacturers to identify and address underlying issues that may be causing customer dissatisfaction. Eventually, this can result in product and service improvement.

Improve safety performance

Finally, real-time tracking can also help job shop manufacturers to improve their safety performance. By tracking the progress of each job in real-time, manufacturers can identify and address potential safety hazards more quickly. This can help to reduce the risk of accidents and injuries, which can ultimately improve the overall safety of the manufacturing facility.


In conclusion, real-time tracking in job shop manufacturing can provide a wide range of benefits for manufacturers. By using real-time tracking, manufacturers can gain a deeper understanding of their production processes, identify bottlenecks, improve efficiency, and ultimately increase their bottom line. Additionally, it also helps to improve inventory management, customer service, and safety performance. To fully take advantage of these benefits, manufacturers should consider implementing such a tracking system in their facility.

EPOPTIA MES, and its features, among other things, can help you keep track of your job shop manufacturing production processes and reap all the aforementioned benefits that it brings with it.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε https://bit.ly/3vYnb4f.

Share This Post

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Λάβετε ενημερώσεις και μείνετε συνδεδεμένοι

More To Explore

7 Wastes of Lean Manufacturing
Tips

7 Wastes of Lean Manufacturing

Learn which are the 7 wastes of lean manufacturing and how you can work towards eliminating them The concept of the 7 wastes of lean

Tips

Top ISO Certifications in Manufacturing

Learn about ISO Certifications and which are the top ones used in manufacturing ISO (International Organization for Standardization) certifications play a crucial role in shaping

automation and workforce
Tips

Balancing Automation and Workforce Skills

Learn how to strike a balance between automation and upskilling your workforce to remain competitive The landscape of manufacturing is undergoing a transformative shift with

How to Use Data to Improve
Tips

Πως να Χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα για να Βελτιώσετε τις Διαδικασίες στην Παραγωγή

Ανακαλύψτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για να βελτιώσετε τις διαδικασίες στην επιχείρησή σας. Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό τοπίο, η αξιοποίηση των δεδομένων

Maximizing ROI: Effective Strategies for Manufacturing Process Improvement
Tips

Μεγιστοποίηση του ROI: Αποτελεσματικές στρατηγικές για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Εξερευνήστε τις στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής σας αποτελεσματικά μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό τοπίο παραγωγής, η επιδίωξη της αριστείας είναι συνεχής

Production Routing Precision and Efficiency
Tips

Δρομολόγηση παραγωγής: Βελτίωση της ακρίβειας και της αποδοτικότητας της παραγωγής

Μάθετε για τη δρομολόγηση της παραγωγής και πώς μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια και την αποδοτικότητα της μεταποιητικής σας επιχείρησης Στον περίπλοκο κόσμο της μεταποίησης, όπου η ακρίβεια και η

Why Leading Manufacturers Choose Epoptia
Tips

Γιατί κορυφαίοι κατασκευαστές επιλέγουν το Epoptia MES

Μάθετε τους λόγους για τους οποίους κορυφαίοι κατασκευαστικοί όμιλοι επιλέγουν το Epoptia MES Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό τοπίο της παραγωγής, οι κορυφαίοι κατασκευαστές αναζητούν συνεχώς τρόπους για να

Traceability in Manufacturing
Tips

Ιχνηλασιμότητα: Τι είναι και πώς να την επιτύχετε

Μάθετε για την ιχνηλασιμότητα και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε την επιχείρησή σας στον τομέα των κατασκευαστών συναρμολόγησης Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, της συμμόρφωσης

Capacity Planning in Job Shop Manufacturing
Tips

Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγικής δυναμικότητας στην κατασκευή εργοστασίων εργασίας

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον προγραμματισμό της παραγωγικής δυναμικότητας για την επιχείρησή σας. Στον δυναμικό κόσμο των κατασκευαστών συναρμολόγησης, ο αποτελεσματικός προγραμματισμός της παραγωγικής δυναμικότητας παίζει

Calculate Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Tips

Πώς να υπολογίσετε τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού (OEE)

Μάθετε για τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού, έναν KPI που μετράει πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν οι πόροι σε μια κατασκευαστική επιχείρηση. Στον κόσμο της παραγωγής, η βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας είναι

Company News

Γιατί το 70% των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτυγχάνουν, ενώ το ποσοστό επιτυχίας του Epoptia MES είναι 99%

Μάθετε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και γιατί πολλά έργα αποτυγχάνουν, ενώ η Epoptia προσφέρει υψηλό ποσοστό επιτυχίας Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει γίνει λέξη της μόδας στις επιχειρήσεις.

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Ένας οδηγός για την ανάλυση αιτιών στη παραγωγή

Μάθετε για την ανάλυση αιτιών, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των υποκείμενων αιτιών των προβλημάτων στη παραγωγή. Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής,

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στη παραγωγή

Μάθετε για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και αυξήστε τη συνολική αποδοτικότητα της παραγωγής σας. Η παραγωγή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα στάδια και διαδικασίες. Από το

el