Πολιτική Απορρήτου

Στην EPOPTIA Inc. η πρώτη και κύρια προτεραιότητά μας είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε ή συνεργάζεστε μαζί μας.

Εργαζόμαστε συνεχώς για να επεξεργαζόμαστε και να αποθηκεύουμε σωστά τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας.

Η παρούσα πολιτική ισχύει εξίσου για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εταιρείες που συνεργάζονται με την εταιρεία μας, όπως ενεργούς ή πρώην πελάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους ή άλλους συνεργάτες.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, για λογαριασμό μας, βάσει της συγκατάθεσής σας ή όπως ορίζει ο νόμος.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες είναι το ιστορικό των διαδικτυακών σας αναζητήσεων (αρχεία καταγραφής, cookies κ.λπ.), ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισής σας, οι φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, το όνομά σας, οι αριθμοί των σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, οι αριθμοί των τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ο Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ, τα δεδομένα αξιολόγησης και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στη μοναδική ταυτοποίησή σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR 2016/679), την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις νομοθετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Στην EPOPTIA G.P. καλλιεργούμε και επενδύουμε σε σχέσεις συνεργασίας, ενώ εκτιμούμε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς

Σύμφωνα με τον τρόπο συνεργασίας μας, μας παρέχετε άμεσες πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου ΦΠΑ, προσωπικό ή εταιρικό email, ταχυδρομική διεύθυνση για την έκδοση τιμολογίου ή άλλου νομικού εγγράφου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή τραπεζικής κάρτας για περιπτώσεις εμβασμάτων και άλλες πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία που παρέχουμε. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, εγγυόμαστε ότι θα ζητήσουμε μόνο τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και ζητάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Σε ζήτηση για λογισμικό DEMO.
 • Τοποθέτηση παραγγελίας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.
 • Μέσω υπηρεσιών υποστήριξης.

Εκτός από τις πληροφορίες που μας παρέχετε, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σύνδεσης σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας μέσω cookies. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τον χρόνο και τη διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και άλλες που αποθηκεύονται στα cookies.

Η εταιρεία EPOPTIA G.P. συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το χρόνο χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και σε συνδυασμό με την οικονομική, νομική ή άλλου είδους συνεργασία σας. Πάντα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και με βάση τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Στη συνέχεια, καταστρέφονται.

Through Third Parties

We may collect information about you or combine it with others provided to us directly, through third parties or social networking companies. Always within the permissible limits set by law.

Indicatively, we collect information that you have published or even given your consent to, from companies such as Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Ανήλικοι και πολιτική συλλογής δεδομένων

Σημειώνουμε δεόντως ότι για την εκτέλεση των υπηρεσιών και των έργων μας, δεν συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή παρέχουμε πληροφορίες σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτους & τρίτες χώρες

Η εταιρεία EPOPTIA Inc. δεν διαβιβάζει ούτε αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τους απαραίτητους συνεργάτες ή προμηθευτές για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών και νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Οι τρίτοι εργολάβοι της εταιρείας είναι:

 • Νομικοί σύμβουλοι
 • Οικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι
 • Συνεργάτες της Epoptia
 • Ελεγκτές και λογιστές

Όλοι οι ανωτέρω δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και σύμφωνα με τον GDPR υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία EPOPTIA Inc. δεν διαβιβάζει ούτε αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία EPOPTIA Inc. λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την αποθήκευση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία EPOPTIA Inc. διατηρεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγει για τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης με κάθε συνεργάτη και την εκπλήρωση όλων των νομικών και άλλων υποχρεώσεων. Επιπλέον, μέσω μιας εσωτερικής διαδικασίας, η εταιρεία έχει επίσης ορίσει το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Μετά από αίτημά σας ή αντίρρησή σας για την επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν νομικοί λόγοι για τη διατήρηση αυτών των δεδομένων.
 • Σε περίπτωση άρσης της συγκατάθεσής σας, μετά την επεξεργασία.
 • Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, ή ακόμη και για την επεξεργασία τους, ή δεν συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

 • Για να σας ενημερώσουμε για υπηρεσίες ή προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή είμαστε νομικά καλυμμένοι.
 • Για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ, όπως ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, ιστορίες επιτυχίας και άλλες δραστηριότητες προώθησης.
 • Για την παροχή κωδικών πρόσβασης για τη χρήση του λογισμικού μας DEMO ή της πλήρους παραγγελθείσας έκδοσής του.
 • Να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.
 • Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία μας ή σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την παροχή υποστήριξης λογισμικού, όπως μια πλατφόρμα βασισμένη στη γνώση ή απομακρυσμένη πρόσβαση.
 • Σε περιπτώσεις αναβαθμίσεων, νέων λειτουργιών και άλλων ενεργειών.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα παύσης της επεξεργασίας ή ακόμη και διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο. Δικαιώματα & πρόσβαση.

Η εταιρεία EPOPTIA Inc. είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με την εγγραφή σας στον κατάλογο παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα νέα, τις νέες υπηρεσίες, τις προσφορές και τα προϊόντα της εταιρείας.

Η εταιρεία EPOPTIA Inc. δεν θα μεταβιβάσει ή πωλήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους για σκοπούς μάρκετινγκ. Τα προσωπικά σας δεδομένα για τέτοιους σκοπούς θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία, EPOPTIA Inc.

Η εγγραφή σας στο Ενημερωτικό Δελτίο και το έντυπο συγκατάθεσής σας θα τεθεί σε ισχύ με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Μετά από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων μερών.
 • Με την παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.
 • Με τη δοκιμή λογισμικού DEMO.
 • Υποβάλλοντας μια αίτηση στον ιστότοπό μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό.

Η δήλωση συγκατάθεσης διατηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο και 6 μήνες από τη διακοπή της συνδρομής του.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου.

Δικαιούστε επίσης:

 • Πρόσβαση και ζήτηση των δεδομένων σας που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε.
 • Περιορισμός επεξεργασίας. Με την υποβολή αίτησης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Ένσταση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Δεν θα λαμβάνετε κανένα ενημερωτικό δελτίο από εμάς στο μέλλον.
 • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα στέλνοντας μια αίτηση στο email: [email protected].

Επισημαίνεται ότι τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. www.dpa.gr.

Πριν από την υποβολή της καταγγελίας, οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ασκώντας τα παραπάνω δικαιώματά σας σύμφωνα με τον GDPR. Εάν δεν ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας ή η απάντησή μας κρίνεται ανεπαρκής, διατηρείτε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας www.epoptia.com, σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/EC της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιεί cookies.

Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς τη διατήρηση αναγνωρίσιμων πληροφοριών από τους επισκέπτες του ιστότοπου, αλλά για την παροχή μιας καλύτερης και πιο εξατομικευμένης εμπειρίας.

Χρησιμοποιούμε cookies (Google Analytics) για:

 • Tον αριθμό των επισκεπτών μας.
 • Tην επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων.
 • Tη διάρκεια της επίσκεψης.

Σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση του περιεχομένου και η προσαρμογή του ιστότοπου στις προτιμήσεις των επισκεπτών μας, ώστε να έχουν καλύτερη εμπειρία περιήγησης και αναζήτησης.

Τα cookies ιστότοπου είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη όταν αυτός επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Στα cookies αποθηκεύονται μικρές ποσότητες δεδομένων, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης και οι συγκεκριμένες σελίδες που επισκέφθηκαν.

Με την ανάλυση αυτών των δεδομένων και τη χρήση των cookies είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία ξενάγησης στον επισκέπτη του ιστότοπου.

Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε cookies, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν αποθηκεύει cookies.

Ασφάλεια και διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία EPOPTIA Inc. έχει πλήρη επίγνωση ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι υψίστης σημασίας και για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, διορίζοντας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, εκπαιδεύοντας και ενημερώνοντας το υπάρχον προσωπικό και χρησιμοποιώντας τείχη προστασίας και ειδικά συστήματα προστασίας.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον οι πληροφορίες και τα δεδομένα βρίσκονται σε δικτυακούς τόπους και μεταδίδονται σε όλο το Διαδίκτυο, κανένα υπολογιστικό σύστημα δεν μπορεί να είναι απολύτως ασφαλές.

Ισχύς και τροποποιήσεις του κειμένου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρεία EPOPTIA Inc. εξέδωσε την παρούσα πολιτική στις 26/06/19 και διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να την ενισχύει ή να την αναθεωρεί περιοδικά.

Σε περίπτωση αλλαγών ή αναθεωρήσεων και με τη χρήση των υπηρεσιών μας, εφόσον έχει αναρτηθεί μια τέτοια ενημερωμένη ή αναθεωρημένη έκδοση της πολιτικής μας, συμφωνείτε αυτόματα με τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση.

Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση θα είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας www.epoptia.com και σας προτείνουμε να ελέγχετε συχνά την ημερομηνία αναθεώρησης για τυχόν αλλαγές, ώστε να μπορείτε να βλέπετε πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά η πολιτική απορρήτου.

Ημερομηνία αναθεώρησης της πολιτικής απορρήτου.

26 Ιουνίου, 2019

Βλέπε επίσης γενικά Android Privacy Policy here & Όροι και Προϋποθέσεις εδώ.

Epoptia Inc. will be closed for summer vacations from 03/08/2023 – 14/08/2023

el