Κυψελοειδής παραγωγή και πώς να γίνεται λιτή

Learn about cellular manufacturing and how your business can get lean with it

Cellular manufacturing is an approach that is a part of lean manufacturing that focuses on process improvement and optimization. It pertains to reorganizing your shop floor in a way that would give you the greatest efficiency.

What is cellular manufacturing?

Cellular manufacturing is a manufacturing process that arranges all equipment and workstations in a specific sequence, in a way that  products would move through the manufacturing process as quickly as possible, minimizing waste and logistical effort and having more flexibility. Just think of it as a way to arrange equipment, machines, parts, and workstations to gain an optimized flow of continuous production from one part to the next.

In general, it seeks to minimize the time it takes for a single product to flow through the entire production process. Instead of going through multiple parts before dispatching them on to the next step, cellular manufacturing moves products through the process one-piece at a time. In this way, manufacturers can adjust to their customer customers’ needs. Moreover, cellular manufacturing can provide companies with great ευελιξία. That is, they have the capability to modify product features on the production line according to customer demands.

Most specifically, equipment and workstations are arranged to facilitate small lot and continuous flow. In a cell, all operations that are needed to produce a product are carried out in close proximity, allowing for quick feedback between operations when issues arise.

Cellular manufacturing layouts

Oftentimes operations in cellular manufacturing are arranged in a U-shaped layout but many other layouts exist for manufacturers to choose. These include:

 • I-Shaped Cell. The I-cell, also known as the linear cell, arranges machines in a linear order. This layout is the closest to having multiple assembly lines since it is one of the simplest. It is optimal for products where the sequence of operations is straightforward, and materials don’t need to go back and forth between machines.
 • U-Shaped Cell. One of the most common.With this design, the machinery is arranged in the shape of the letter U. It optimizes cross-training and reduces the time required to produce the part. Furthermore, it alleviates fatigue and improves communication between technicians since they are much closer to each other.
 • O-Shaped Cell. Also known as the Cage.Here, machines are arranged in a rough circle, with only one technician who is highly skilled inside the “cage”. It is optimal for products that require multiple passes through the machines.
 • T-Shaped Cell. Components are produced on the arm of the “T” and get together into a final leg for assembly and finish. This arrangement is used for semi-finished goods and production that requires multiple sources of raw materials.
 • S-Shaped & Z-Shaped Cell. These cells are often used to deal with obstructions in the shop floor when you still want to implement cellular manufacturing. For instance, if you have a girder in an older facility where you have to consider space. It may also be configured around a heavy machine (CNC or metal bending machine) where moving it is impossible. S and Z-shaped cells may act like a U or linear, depending on the product.

What are the Advantages & Disadvantages?

With cellular manufacturing you can arrange your production workstations and equipment to reap the benefits of:

 • Reduced Work-In-Process (WIP) inventory
 • Smooth flow of materials & components
 • More efficient communication
 • Μικρότεροι χρόνοι παράδοσης

Nonetheless, there are some limitations and drawbacks to take into consideration.

 • Badly designed cells, in lack of deep understanding of the process steps.
 • In work cells, oftentimes the cell may contain one type of machine. If it breaks, the production line is down and production may bottleneck.
 • Administrative issues, since not all software has the functionality to plan and execute within a cellular environment. Thus, most of them use cells that also feed traditional production lines. So, management has to opt for manufacturing software able to accommodate these hybrid production environments smoothly.

This lean manufacturing method is optimal for single-piece flow and small-lot production. Production equipment is put together into groups and it is then used for the sequential production of a set of parts that have similar characteristics. EPOPTIA MES, helps you adopt lean thinking in your manufacturing business and optimize your production processes. It keeps the workstations in virtual flow and ensures continuous flow.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε https://bit.ly/3vYnb4f.

Share This Post

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Λάβετε ενημερώσεις και μείνετε συνδεδεμένοι

More To Explore

7 Wastes of Lean Manufacturing
Tips

7 Wastes of Lean Manufacturing

Learn which are the 7 wastes of lean manufacturing and how you can work towards eliminating them The concept of the 7 wastes of lean

Tips

Top ISO Certifications in Manufacturing

Learn about ISO Certifications and which are the top ones used in manufacturing ISO (International Organization for Standardization) certifications play a crucial role in shaping

automation and workforce
Tips

Balancing Automation and Workforce Skills

Learn how to strike a balance between automation and upskilling your workforce to remain competitive The landscape of manufacturing is undergoing a transformative shift with

How to Use Data to Improve
Tips

Πως να Χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα για να Βελτιώσετε τις Διαδικασίες στην Παραγωγή

Ανακαλύψτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για να βελτιώσετε τις διαδικασίες στην επιχείρησή σας. Στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό τοπίο, η αξιοποίηση των δεδομένων

Maximizing ROI: Effective Strategies for Manufacturing Process Improvement
Tips

Μεγιστοποίηση του ROI: Αποτελεσματικές στρατηγικές για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Εξερευνήστε τις στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής σας αποτελεσματικά μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό τοπίο παραγωγής, η επιδίωξη της αριστείας είναι συνεχής

Production Routing Precision and Efficiency
Tips

Δρομολόγηση παραγωγής: Βελτίωση της ακρίβειας και της αποδοτικότητας της παραγωγής

Μάθετε για τη δρομολόγηση της παραγωγής και πώς μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια και την αποδοτικότητα της μεταποιητικής σας επιχείρησης Στον περίπλοκο κόσμο της μεταποίησης, όπου η ακρίβεια και η

Why Leading Manufacturers Choose Epoptia
Tips

Γιατί κορυφαίοι κατασκευαστές επιλέγουν το Epoptia MES

Μάθετε τους λόγους για τους οποίους κορυφαίοι κατασκευαστικοί όμιλοι επιλέγουν το Epoptia MES Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό τοπίο της παραγωγής, οι κορυφαίοι κατασκευαστές αναζητούν συνεχώς τρόπους για να

Traceability in Manufacturing
Tips

Ιχνηλασιμότητα: Τι είναι και πώς να την επιτύχετε

Μάθετε για την ιχνηλασιμότητα και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε την επιχείρησή σας στον τομέα των κατασκευαστών συναρμολόγησης Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, της συμμόρφωσης

Capacity Planning in Job Shop Manufacturing
Tips

Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού παραγωγικής δυναμικότητας στην κατασκευή εργοστασίων εργασίας

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον προγραμματισμό της παραγωγικής δυναμικότητας για την επιχείρησή σας. Στον δυναμικό κόσμο των κατασκευαστών συναρμολόγησης, ο αποτελεσματικός προγραμματισμός της παραγωγικής δυναμικότητας παίζει

Calculate Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Tips

Πώς να υπολογίσετε τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού (OEE)

Μάθετε για τη Συνολική Αποτελεσματικότητα Εξοπλισμού, έναν KPI που μετράει πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν οι πόροι σε μια κατασκευαστική επιχείρηση. Στον κόσμο της παραγωγής, η βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας είναι

Company News

Γιατί το 70% των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτυγχάνουν, ενώ το ποσοστό επιτυχίας του Epoptia MES είναι 99%

Μάθετε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και γιατί πολλά έργα αποτυγχάνουν, ενώ η Epoptia προσφέρει υψηλό ποσοστό επιτυχίας Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει γίνει λέξη της μόδας στις επιχειρήσεις.

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Ένας οδηγός για την ανάλυση αιτιών στη παραγωγή

Μάθετε για την ανάλυση αιτιών, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των υποκείμενων αιτιών των προβλημάτων στη παραγωγή. Στον ταχέως εξελισσόμενο και πολύπλοκο κόσμο της παραγωγής,

Root Cause Analysis in Manufacturing
Tips

Εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στη παραγωγή

Μάθετε για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και αυξήστε τη συνολική αποδοτικότητα της παραγωγής σας. Η παραγωγή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα στάδια και διαδικασίες. Από το

el