Το πρόγραμμα « Έξυπνη Μεταποίηση» επιδοτεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής βιομηχανίας ως προς την τεχνολογική τους υποδομή μέχρι 70%.

Στόχος του επενδυτικού προγράμματος είναι η χρήση « έξυπνων λογισμικών» για την αναβάθμιση και ανάπτυξη της παραγωγής, με σκοπό την ανθεκτικότητα της επιχείρησης, τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του κόστους και την διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής προγράμματος 06/12/2022 – Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προγράμματος 31/01/23

Προϋπολογισμός επιχορήγησης

Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται στο πόσο 73.227.620.

Πιο αναλυτικά:

 • το 70% του προϋπολογισμού θα διατεθεί σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • το 30% αναφέρεται στις μεσαίες επιχειρήσεις

Επενδυτικοί στόχοι προγράμματος

Οι τομείς της τεχνολογίας που καλύπτει το επενδυτικό πρόγραμμα και μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης, όπως Manufacturing Execution Systems (MES), Machine to Machine learning (M2M), Εποπτικά συστήματα ελέγχου & απόκτησης δεδομένων κ.α. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής.
 
 
 • Τεχνητή νοημοσύνη & διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) για την παραγωγική διαδικασία.
 
 
 • Ρομποτική για την πλήρη αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής με τη χρήση του ανάλογου μηχανολογικού εξοπλισμού και ψηφιακών τεχνολογιών.

Με το Epoptia MES έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τους κινδύνους που προέρχονται από τη δραστηριότητα της παραγωγή σας χρονο-προγραμματίζοντας κάθε λειτουργία της. Μειώστε τα λάθη στην παραγωγή σας και εξασφαλίστε τη μέγιστη αποδοτικότητα των εργαζομένων σας, μειώνοντας παράλληλα τις υπερωρίες. Αποκτήστε απομακρυσμένο έλεγχο σε κάθε στάδιο της παραγωγής σας μόνο με την χρήση tablets / smartphones.

 • Ιχνηλασιμότητα & Οπτικοποίηση Παραγωγής
 • Εκτέλεση Παραγωγής
 • Πλήρης Ενσωμάτωση
 • Προτεραιοποίηση Παραγωγής
 • Χρόνο- Προγραμματισμός πόρων
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • Εξασφάλιση Ποιότητας
 • Εκτίμηση Χρόνου Παράδοσης

Total Integration